ნავიგაცია

თუ დააწკაპუნებთ ხატულაზე Navigator-ში ან დოკუმენტის ფანჯრის ქვედა კუთხეში, გამოჩნდება ხელსაწყოთა პანელი,რომელიც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ არსებულ სამიზნეები დოკუმენტში. შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზედა და ქვედა ისრების ხატულები ტექსტის კურსორის მოსათავსებლად წინა ან შემდეგი სამიზნის დოკუმენტში.

დააწკაპუნეთ ღილაკზე რათა აასრიალოთ წინა გვერდი ან ობიექტი.

დააწკაპუნეთ ღილაკზე რათა აასრიალოთ წინა გვერდი ან ობიექტი.

ნაგულისხმევი პარამეტრებით სანამ არ აგირჩევიათ სხვა ჩანაწერი,ისრის ღილაკები გადაინაცვლებს დოკიმენტის წინა ან შემდეგ გვერდზე. ისრის ღილაკები შავია თუ ათვალიერებთ გვერდებს და ლურჯი, თუ გადადიხართ სხვა ობიექტებზე.

The entries largely correspond to those in the Navigator selection box. You can also select other jump destinations. An example are the reminders, which you can set with the Set Reminder icon in the Navigator. You can select an object from among the following options on the Navigation toolbar: table, frame, graphics, OLE object, page, headings, reminder, drawing object, control field, section, bookmark, selection, footnote, note, index entry, table formula, wrong table formula.

Reminders are navigated in the order in which they are set.

ცხრილის ფორმულებისთვის შეგიძლიათ გადახვიდეთ ყველა ცხრილის ფორმულაზე,რომელიც მოთავსებულია თქვენს დოკუმენტში ან მხოლოდ არასწორებზე. არასწორი ფორმულებისთვის გადადიხართ მხოლოდ იმ ფორმულებზე,რომელთაც გამოიწვიეს შეცდომები. პროგრამა გამოტოვებს შეცდომის გამომწვევ ფორმულებს (რომლებიც მიემართებიან არასწორ ფორმულებს).

ნავიგაციის ხელსაწყოთა პანელთან მუშაობა.

Open the Navigation toolbar by clicking on its top left icon located on the top of the Navigator display area. You can break the toolbar away from its place by dragging and arranging it on the screen.

დააწკაპუნეთ ხატულაზე იმ სასურველი ობიექტების ტიპის სანახავად. შემდეგ დააწკაპუნეთ ერთ-ერთ "წინა ობიექტ"-ის ან "შემდეგ ობიექტის" ისრის ღილაკებზე. ამ ღილაკების სახელები მიუთითებენ იმ ობიექტის ტიპებს,რომლებიც მონიშნეთ. ტექსტის კურსორი მოთავსებულია თქვენს მიერ მონიშნულ ობიექტზე.

რჩევის ხატულა

შეგიძლიათ მოახდინოთ LibreOffice კონფიგურაცია დოკუმენტში ნავიგაციის თქვენთვის სასურველი სქემით. ამისათვის ამოირჩიეთ Tools - Configuration. სხვადასხვა ცხრილები menus, keyboard input ადაპტაციისათვის ან ხელსაწყოთა ზოლები,რომლებიც შეიცავს სხვადასხვა ფუნქციებს დოკუმენტში ნავიგაციისათვის "Navigate" არეში. ასე თქვენ შეძლებთ გადახვიდეთ ინდექსის ჩანართებზე დოკუმენტში "შემდეგ/წინა ინდექსის ჩანართების" ფუნქციებში.


ძიების გამეორება

Repeat search ხატულათი Navigationხელსაწყოთა ზოლზე შეგიძლიათ გაიმეოროთ ძიება,რომელიც დაიწყეთ ძიება და ჩანაცვლება დიალოგში. ამისათვის დააწკაპუნეთ ხატულაზე. ლურჯი ისარის ღილაკები ვერტიკალურ სრიალის ზოლზე ახლა დაკავდება ფუნქციებით წინაძიების გაგრძელება და უკუძიების გაგრძელება. თუ დააწკაპუნებთ ისრების ერთ-ერთ ზედაპირზე, ძიება გაგრძელდება ძიებისა და ჩანაცვლების დიალოგში მითითებული ვადის თანახმად.

Please support us!