რედაქტირების მენიუ

Choose Tools - AutoText

+F3

On the Insert toolbar, click

Icon

AutoText

Choose Edit - Exchange Database

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Open context menu - choose Index Entry

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields

Choose Tools - AutoText - AutoText - Rename

Choose Edit - Bibliography Entry

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields

Please support us!