ხელსაწყოთა ზოლებ

სტანდარტული ინსტრუმენტთა ზოლი ხელმისაწვდომია როცა მუშაობა მიმდინარეობს გააქტიურებული ფორმულით LibreOffice Math არიან აღწერილი. შენ შეგიძლია მორგება ინსტრუმენტთა ზოლის შესაბამისად, მოძრაობით,წაშლით, ან ახალი ხატულის რედაქტირებით

სტანდარტული ზოლი

The სტანდარტული ზოლი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ LibreOffice პეოგრამაში

ინსტრუმენტთა ზოლი

ინსტრუმენტთა ზოლი შეიცავს ხშირად გამოყენებად ფუნქციებს

სტატუსის ზოლი

სტატუსის ზოლი აჩვენებს იმფორმაციას გააქტიურებული დოკუმენტის შესახებ

Please support us!