რედაქტირება

ამ მენიუს ბრძანებები ფორმულების რედაქტირებას საჭიროებს.ძირითადი ბრძანებების დამატებისას, (მაგალითად სარჩევის კოპირებისას) არის სპეციფიკური ფუნქციები LibreOffice Math-თვის, როგორიცაა ძიება ჩანაცვლების ველისთვის ან შეცდომისთვის

მოქმედების დაბრუნება

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

გამეორება

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

ამოჭრა

მონიშვნის ამოღება და ასლის გადატანა გაცვლის ბუფერზე.

ასლი

მონიშნულის ასლის გაცვლის ბუფერზე გადატანა

ჩასმა

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

მონიშნე ყველა

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

შემდეგი სანიშნე

გადაადგილებს კურსორს შემდეგ სანიშნეზე (მარჯვნივ)

წინა სანიშნე

გადაადგილებს კურსორს წინა სანიშნეზე (მარცხნივ)

შემდეგი შეცდომა

გადაადგილებს კურსორს შემდეგ შეცდომაზე (მარჯვნივ)

წინა შეცდომა

გადაადგილებს კურსორს წინა შეცდომაზე (მარცხნივ)

Please support us!