ფორმულის მალსახმობი ღილაკები

ფორმულების შესაქმნელი მალსახმობი ღილაკების სია მოცემულია ამ სექციაში

ასევე გამოიყენება ძირითადი მალსახმობი ღილაკები LibreOffice-ში

მალსახმობი ღილაკები ფორმულის ფუნქციებისთვის

შემდეგი მალსახმობი ღილაკები შეესაბამება ბრძანებებს რედაქტირება დახედი მენიუებში.

F3

შემდეგი შეცდომა

Shift+F3

წინა შეცდომა

F4

შემდეგი სანიშნე (ჩანაცვლების ველი)

Shift+F4

წინა სანიშნე (ჩანაცვლების ველი)

F9

განახლება

Navigation in the Elements pane

მარცხენა ან მარჯვენა ისარი

გადადით მარჯვნივ ან მარცხნივ ფუნქციის შემდეგ კატეგორიაზე

Enter კლავიში

ირჩევს კატეგორიას (კატეგორიების სექციაში) ან სვამს ფუნქციას ბრძანებები ფანჯარა (ფუნქციის სექციაში).

ტაბულაცია

პირველი კატეგორიის ელემენტიდან გადახტით კატეგორიის პირველ ფუნქციაზე.

Shift+Tab

ბოლო კატეგორიის ელემენტიდან გადახტით კატეგორიის ბოლო ფუნქციაზე.

Please support us!