არჩევა

Typed command(s)

Symbol in Elements pane

მნიშვნელობა

coprod

Icon

Coproduct

from

Icon

Lower limit of an operator

from to

Icon

Range from ... to

iiint

Icon

სამმაგი ინტეგრალი

iint

Icon

ორმაგი ინტეგრალი

int

Icon

Integral

liminf

Limes inferior

limsup

Limes superior

lint

Icon

მრუდი ინტეგრალი

llint

Icon

ორმაგი მრუდი ინტეგრალი

lllint

Icon

სამმაგი მრუდის ინტეგრალი

oper

Placeholder, user-defined operator

prod

Icon

Product

sum

Icon

ჯამი

to

Icon

Upper limit of an operator

lim

Icon

Limes


ოპერატორები

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Please support us!