ფარდობა

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

გახსენით კონტექსტის მენიუ ბრძანების ფანჯარაში-აირჩიეთ ფუნქციები

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

List of functions

Natural Exponential Icon

Natural Exponential Function

სვამს ნამრავლის ნიშანს ერთ ჩანაცვლების ველთან ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთprod <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Natural Logarithm Icon

Natural Logarithm

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Exponential Icon

Exponential Function

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Logarithm Icon

Logarithm

სვამსBoolean NOTერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ neg<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Power Icon

Power

Inserts x raised to the yth power. You can also type <?>^{<?>} in the Commands window. You can replace the ^ character with rsup or sup.

Sine Icon

სინუსი

სვამს გაყოფის ნიშანს ორ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>div<?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Cosine Icon

კოსინუსი

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Tangent Icon

ტანგენსი

სვამს მინუსს ერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ -<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Cotangent Icon

Cotangent

სვამს წერტილის ოპერატორს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>cdot<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Hyperbolic Sine Icon

Hyperbolic Sine

სვამს მინუსს ერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ -<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Square Root Icon

კვადრატული ფესვი

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Hyperbolic Cosine Icon

Hyperbolic Cosine

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Hyperbolic Tangent Icon

Hyperbolic Tangent

სვამსBoolean NOTერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ neg<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Hyperbolic Cotangent Icon

Hyperbolic Cotangent

სვამსBoolean NOTერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ neg<?> ფანჯარაში ბრძანებები

nth Root Icon

nth Root

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Arc Sine Icon

არკ სინუსი

სვამს გაყოფის ნიშანს ორ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>div<?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Arc Cosine Icon

არკ კოსინუსი

სვამს მინუსს ერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ -<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Arc Tangent Icon

არკ ტანგენსი

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Arc Cotangent Icon

არკ ტანგენსი

სვამს წერტილის ოპერატორს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>cdot<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Absolute Value Icon

Absolute Value

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Area Hyperbolic Sine Icon

Area Hyperbolic Sine

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Area Hyperbolic Cosine Icon

Area Hyperbolic Cosine

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Area Hyperbolic Tangent Icon

Area Hyperbolic Tangent

სვამსBoolean NOTერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ neg<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Area Hyperbolic Cotangent

სვამსBoolean NOTერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ neg<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Factorial Icon

Factorial

სვამს ტოლობის ნიშანს (=) ორ ჩანაცვლების ველს შორის. ასვე შეგიძლიათ პირდაპირ აკრიფოთ <?> = <?> ფანჯარაში ბრძანებები

რჩევის ხატულა

You can also assign an index or an exponent to a function. For example, typing sin^2x results in a function "sine to the power of 2x".


გავრთხილების ხატულა

When typing functions manually in the Commands window, note that spaces are required for some functions (for example, abs 5=5 ; abs -3=3).


Please support us!