ავტოგანახლების ეკრანი

აირჩიეთ ეს ბრძანება შეცვლილი ფორმულის ავტომატურად გასაახლებლად. თუ ამ პარამეტრს არ აირჩევთ, ფორმულა მხოლოდ თქვენი არჩევის შემდეგ გაახლდება.View - Refresh and press F9.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

აირჩიეთ ხედი - ავტოგანახლების ეკრანიDisplay


Please support us!