წინა შეცდომა

გადაადგილებს კურსორს წინა შეცდომაზე (მარცხნივ)

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

აირჩიეთ რედაქტირება - წინა შეცდომა

Shift+F3


Please support us!