წინა სანიშნე

გადაადგილებს კურსორს წინა სანიშნეზე (მარცხნივ)

შენიშვნის ხატულა

"Markers" are placeholders. They take the form of <?> in the Commands window.


ბრძანებაზე წვდომისათვის...

აირჩიეთ რედაქტირება - წინა სანიშნე

Shift+F4


Please support us!