შემდეგი სანიშნე

გადაადგილებს კურსორს შემდეგ სანიშნეზე (მარჯვნივ)

შენიშვნის ხატულა

"Markers" are placeholders. They take the form of <?> in the Commands window.


ბრძანებაზე წვდომისათვის...

აირჩიეთ რედაქტირება - შემდეგი სანიშნე

F4 ღილაკი


Please support us!