მალსახმობი ღილაკები LibreOffice მოქმედებისთვის

მალსახმობი კლავიშების სია LibreOffice მოქმედებისთვის.

თქვე შეგიძლიათ აგრეთვე გამოიყენოთ მთავარი მალსახმობი კლავიშებიLibreOffice-ში.

შენიშვნის ხატულა

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


ფუნქციონალური კლავიშები LibreOffice გარემოსთვის

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

F2

ტექსტის რედაქტირება.

F3

Enter Group.

+F3

Exit Group.

Shift+F3

დუბლიკატი

F4

პოზიცია და ზომა

F5

დიაფილმის ნახვა

+Shift+F5

ნავიგატორი

F7

Spelling

+F7

თეზაურუსი

F8

რედაქტირების წერტილები.

+Shift+F8

ტექსტის მორგება ჩარჩოში

+F3

Styles


მალსახმობი კლავიშები დიაფილმში

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

Esc or -

პრეზენტაციის დამთავრება.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

შემდეგი ეფექტის გაშვება (თუ არის მაშინ გადადი შემდეგ სლაიდზე).

+Shift+F5

გადადი სლაიდზე ეფექტის გაშვების გარეშე.

[number] + Enter

სლაიდზე გადასასვლელად აკრიფე სლაიდის ნომერი და მიაჭირეთ Enter

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Play previous effect again. If no previous effect exists on this slide, show previous slide.

+F3

წინა სლაიდზე გადასვლა ეფექტების გაშვების გარეშე.

Home

დიაფილმში პირველ სლაიდზე გადახტომა.

End

დიაფილმში ბოლო სლაიდზე გადახტომა.

+ Page Up

წინა სლაიდზე გადასვლა.

+ Page Down

შემდეგ სლაიდზე გადასვლა.

B ან .

აჩვენე შავი ეკრანი მაუსის ღილაკის ან ცოციის მოქმედებამდე.

W ან ,

აჩვენე თეთრი ეკრანი მაუსის ღილაკის ან ცოციის მოქმედებამდე.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


მალსახმობი კლავიშები ჩვეულებრივ ხედში

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

პლუს(+) კლავიში

გადიდება.

მინუს(-) კლავიში

დაპატარავება

გაყოფა(÷) კლავიში (ციფრული კლავიატურა)

გვერდის მორგება ფანჯარაში.

გაყოფა(÷) კლავიში (ციფრული კლავიატურა)

არჩეულში გადიდება

Shift++G

არჩეული ობიექტების დაჯგუფება.

+F3

არჩეული ჯგუფის განჯგუფება.

+ click

Enter a group, so that you can edit the individual objects of the group. Click outside the group to return to the normal view.

+Shift+K

არჩეული ობიექტების გაერთიანება.

+Shift+K

Split selected object. This combination only works on an object that was created by combining two or more objects.

+ Plus key

გადმონაცვლება.

Shift++ Plus key

წინ გადმონაცვლება.

+ Minus key

უკან გადანაცვლება

Shift++ Minus key

უკანა პლანზე


Shortcut Keys when Editing Text

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

+F3

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+F5

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+Shift+F5

უწყვეტი ჰარი. უწყვეტი ჰარი არ გამოიყენება სიტყვის გადატანისას და არ არის გაშლილი, როდესაც ტექსტი ორმხრივად გასწორებულია.

Shift+Enter

ხაზის წყვეტა აბზაცის ცვლილების გარეშე

ისარი მარცხნივ

კურსორის გადატანა მარცხნივ

Shift+ისარი მარცხნივ

გადაადგილეთ კურსორი მონიშვნით მარცხნივ

+F3

გადასვლა სიტყვის დასაწყისში

+Shift+F5

მონიშვნა მარცხნივ სიტყვა სიტყვით

ისარი მარჯვნივ

კურსორის გადატანა მარჯვნივ

Shift+ისარი მარჯვნივ

გადაადგილეთ კურსორი მონიშვნით მარჯვნივ

+F3

Go to start of next word

+Shift+F5

მონიშვნა მარჯვნივ სიტყვა სიტყვით

ისარი ზეევით

კურსორის გადაადგილება ქვემოთ ერთი ხაზით

Shift+ისარი ზემოთ

ხაზების მონიშვნა ზევით მიმართულებით

+F3

Move cursor to beginning of the previous paragraph

ისარი ქვევით

კურსორის გადაადგილება ქვემოთ ერთი ხაზით

Shift+ისარი ქვევით

ხაზების მონიშვნა ქვევით მიმართულებით

+Shift+F5

Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph

+F3

ხაზის დასაწყისში გადასვლა

+F3

გადასვლა და მონიშვნა ხაზის დასაწყისში

+F3

ხაზის ბოლოში გადასვლა

+F3

გადასვლა და მონიშვნა ხაზის ბოლოში

+F3

Go to start of text block in slide

+F3

Go to end of text block in slide

+F3

წაშალეთ ტექსტი სიტყვის ბოლოსკენ

+F3

წაშალეთ ტექსტი სიტყვის დასაწყისისკენ

In a list: delete an empty paragraph in front of the current paragraph

+Shift+F5

წაშალეთ ტექსტი წინადადების ბოლოსკენ

+Shift+F5

წაშალეთ ტექსტი წინადადების დასაწყისისკენ


ფუნქციონალური კლავიშები LibreOffice გარემოსთვის

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

ისრის ღილაკი

Moves the selected object or the page view in the direction of the arrow.

+ Arrow Key

Move around in the page view.

Shift + drag

Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

+F3

Hold down to draw or resize objects by dragging from the center of the object outward.

+F3

Select the object behind the currently selected object.

+Shift+F5

Select the object in front of the currently selected object.

Shift+click

Select adjacent items or a text passage. Click at the start of a selection, move to the end of the selection, and then hold down Shift while you click.

Shift+drag (when resizing)

Hold down Shift while dragging to resize an object to maintain the proportions of the object.

Tab კლავიშა

Select objects in the order in which they were created.

Shift+Tab

Select objects in the reverse order in which they were created.

Escape

მომდინარე რეჯიმიდან გამოსვლა.

Enter

Activate a placeholder object in a new presentation (only if the frame is selected).

+Enter

Moves to the next text object on the slide.

If there are no text objects on the slide, or if you reached the last text object, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.

PageUp

Switch to the previous slide. No function on the first slide.

PageDown

Switch to the next slide. No function on the last slide.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!