ობიექტის შექმნა ატრიბუტებით

თუ ეს ხატუკა გააქტიურდებაპარამეტრების ზოლში, ობიექტები გამოჩნდებია მათი ატრიბუტებით თქვენს მიერ მათი დახატვის დროს.. თუ ეს ხატულა არ გააქტიურდება, ხატვის დროს გამოჩნდება მხოლოდ კონტური, ხოლო ობიექტი ყველა ატრიბუტით გამოჩნდება მაუსის ღილაკის აშვების შემდეგ.

ხატულა

ობიექტის შექმნა ატრიბუტებით

Please support us!