ეფექტების დაშვება

სლაიდში ობიექტზე დაწკაპუნებისას უკრავს ანიმაციის ობიექტისთვის მინიჭებულ ეფექტის წინასწარი ნახვის რეჟიმში. ობიექტის რედაქტირებისთვის ასარჩევად დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკს დაწკაპუნებისას.

ხატულა

ნებართვა ეფექტებზე

Animating Slide Transitions

Animating Objects in Presentation Slides

Please support us!