ისრები

გახსენით ხელსაწყოთა ზოლი ისრები სადაც შეგიძლიათ პირდაპირი, ისრიანი და განზომილებიანი ხაზების მიმდინარე სლაიდში ან გვერდში დამატება.

tip

თუ გინდათ, შეგიძლიათ ხაზის დახატვის შემდეგ დაამატოთ ისარი ბრძანება ფორმატი - ხაზი არჩევით და შემდეგ სტილების სარკმელიდან ისრის სტილის არჩევით.


Line

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევით ხატავს პირდაპირ ხაზს. ხაზის 45 გრადუსით დასახრელად გადათრევისას გეჭიროთ Shift კლავიშზე.

Icon Line

ხაზი

ხაზი მთავრდება ისრით

Draws a straight line that ends with an arrow where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

Icon Line Ends with Arrow

ხაზი მთავრდება ისრით

ხაზი ისრით/წრით

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევით ხატავს პირდაპირ ხაზს, რომელიც იწყება ისრით და მთავრდება წრით. ხაზის 45 გრადუსით დასახრელად გადათრევისას დააჭირეთ Shift კლავიშზე.

Icon Line with Arrow/Circle

ხაზი ისრით/წრით

ხაზი ისრით/კვადრატით

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევისას ხატავს პირდაპირ ხაზს, რომელიც იწყება ისრით და მთავრდება კვადრატით. ხაზის 45 გრადუსით დასახრელად გადათრევისას დააჭირეთ Shift კლავიშზე.

Icon Line with Arrow/Square

ხაზი ისრით/კვადრატით

ხაზი (45°)

ხატავს 45 გრადუსიანი კუთხით დახრილ პირდაპირ ხაზს.

Icon Line (45°)

ხაზი (45°)

ხაზი იწყება ისრით

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს პირდაპირ ხაზს, რომელიც იწყება ისრით. ხაზის 45 გრადუსით დასახრელად გადათრევისას დააჭირეთ Shift კლავიშზე.

Icon Line Starts with Arrow

ხაზი იწყება ისრით

ხაზი წრით/ისრით

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევისას ხატავს პირდაპირ ხაზს, რომელიც იწყება წრით და მთავრდება ისრით. ხაზის 45 გრადუსით დასახრელად გადათრევისას დააჭირეთ Shift კლავიშზე.

Icon Line with Circle/Arrow

ხაზი წრით/ისრით

ხაზი კვადრატით/ისრით

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევის შემთხვევასი ხატავს სწორ ხაზს რომელიც იწყება კვადრატით და მთავრდება ისრით. Draws a straight line that starts with a square and ends with an arrow where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

Icon Line with Square/Arrow

ხაზი კვადრატით/ისრით

განზომილების ხაზი

ხატაბს ხაზს, რომელიც არის ასახავს განზომილების სიგრძეს შემოსაზღვრულს პირობითი ხაზებით. განზომილების ხაზები ავტომატურად ითვლის და აჩვენებს მიმდევრობით განზომილებებს. განზომილების ხაზის დასახატად გახსენით ხელსაწყოთა ზოლი ისრები და დააწკაპუნეთ ხატულაზე განზომილების ხაზი. გადაადგილეთ თქვენი პოინტერი სადაც გინდათ, რომ იწყებოდეს ხაზი და განზომილების ხაზის დასახატად გადაათრიეთ იგი. დასასრულს აუშვით.

tip

თუ გინდათ, რომ განზომილების ხაზი იყოს იგივე სიგრძის რა სიგრძისაც არის ობიექტის ახლოს მდებარე სლაიდი, გადათრევისას დააჭირეთ კლავიშზე. განზომილების ხაზის 45 გრადუსით დასახრელად გადათრევისას გეჭიროთ Shift კლავიშზე.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Icon Dimension Line

განზომილების ხაზი

ხაზი ისრებით

ხატავს სწორ ხაზს ბოლოებში ისრებით, როდესაც გადაათრევთ მიმდინარე დოკუმენტში. ხასის 45 გრადუსზე დასახატათ გადათრევისას დააჭირეთ და გეჭიროთ Shift ღილაკზე.

Icon Line with Arrows

ხაზი ისრებით

Please support us!