შემაერთებლები

Icon Connector

კონექტორი

გახსენით ხელსაწყოთა ზოლი კავშირები სადაც შეგიძლიათ მიმდინარე სლაიდში დაამატოთ დამაკავშირებლები ობიექტებზე. ის ხაზი, რომელიც აერთიანებს ობიექტებს და რჩება მიბმული ობიექტების გადაადგილებისას. თუ დააკოპირებთ ობიექტს დამაკავშირებლიანად, დაკოპირდება ასევე დამაკავშირებელიც.

არსებობს ოთხი ტიპის შემაერთებელი ხაზი:

  1. სტანდარტული (90-გრადუსიანი კუთხის მქონე ნაწიბურით)

  2. ხაზი (ორი ნაწიბურით)

  3. პირდაპირი

  4. მრუდი

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

დამაკავშირებლის ხაზის დასახატად დააწკაპუნეთ ობიექტის კავშირის წერტილზე, გადაათრიეთ კავშირის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. ასევე შეგიძლიათ გადაათრიოთ თქვენი დოკუმენტის ცარიელ ნაწილზე და დააწკაპუნოთ. დამაკავშირებლის მიუბმელი ბოლო ჩაკეტილია ადგილზე მანამ, სანამ არ გადაათრევთ მის ბოლოს სხვა მდებარეობაში. დამაკავშირებლის კვლავ მისაბმელად გადაათრიეთ დამაკავშირებლის ხაზის ბოლო სხვა მდებარეობაში.

კონექტორი

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Connector

კონექტორი

კონექტორი იწყება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ისრიანი დაწყების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Connector Starts with Arrow

კონექტორი იწყება ისრით

შემაერთებელი მთავრდება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ისრიანი დაბოლოების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Connector Ends with Arrow

შემაერთებელი მთავრდება ისრით

კონექტორი ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ისრებით ორივე ბოლოზე. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Connector with Arrows

კონექტორი ისრით

დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და წრიული დაწყების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Connector Starts with Circle

დამაკავშირებელი იწყება წრით

შემაერთებელი მთავრდება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და წრიაული დაბოლოების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Connector Ends with Circle

შემაერთებელი მთავრდება წრით

დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ორივე ბოლოზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით..

Icon Connector with Circles

დამაკავშირებელი წრეებით

ხაზის დამაკავშირებელი

ხატავს დამაკავშრებელს, რომელიც იხრება დამაკავშირებლის წერტილთან. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

Icon Line Connector

ხაზის დამაკავშირებელი

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იწყება ისრით და იხრება კავშირის წერტილთან ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

Icon Line Connector Starts with Arrow

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება ისრით

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც მთავრდება ისრით და იხრება კავშირის წერტილის ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

Icon Line Connector Ends with Arrow

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხაზის დამაკავშირებელი ისრებით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იხრება კავშირის წერტილის ახლოს და რომელსაც ორივე ბოლოზე აქვს ისრები. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

Icon Line Connector with Arrows

ხაზის დამაკავშირებელი ისრებით

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იწყება წრით და იხრება კავშირის წერტილის ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

Icon Line Connector Starts with Circle

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც ბოლოვდება წრით და იხრება დამაკავშირებლის წერტილის ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

Icon Line Connector Ends with Circle

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხაზის დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იხრება კავშირის წერტილის ახლოს და რომელსაც ორივე ბოლოში აქვს წრეები. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

Icon Line Connector with Circles

ხაზის დამაკავშირებელი წრეებით

სწორი დამაკავშირებელი

ხატავს სწორ შემაერთებელ ხაზს. ობიექტზე დააწკაპუნეთ შემაერთებელ წერტილს, გადაათრიეთ შეერთების წერტილი სხვა ობიექტთან, შემდეგ გაუშვით.

Icon Straight Connector

სწორი დამაკავშირებელი

პირდაპირი შემაერთებელი, ისრებით დაწყებული

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Straight Connector Starts with Arrow

პირდაპირი შემაერთებელი, ისრებით დაწყებული

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Straight Connector Ends with Arrow

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

სწორი დამაკავშირებელი ისრებით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე ისრებით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Straight Connector with Arrows

სწორი დამაკავშირებელი ისრებით

სწორი დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Straight Connector Starts with Circle

სწორი დამაკავშირებელი იწყება წრით

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Straight Connector Ends with Circle

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება წრით

სწორი დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Straight Connector with Circles

სწორი დამაკავშირებელი წრეებით

გამრუდებული დამაკავშირებელი

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Curved Connector

გამრუდებული დამაკავშირებელი

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება ისრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Curved Connector Starts with Arrow

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება ისრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Curved Connector Ends with Arrow

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი ისრებით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Curved Connector with Arrows

გამრუდებული დამაკავშირებელი ისრებით

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Curved Connector Starts with Circle

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება წრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Curved Connector Ends with Circle

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება წრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

Icon Curved Connector with Circles

გამრუდებული დამაკავშირებელი წრეებით

Please support us!