შემაერთებლები

ხატულა

კონექტორი

გახსენით ხელსაწყოთა ზოლი კავშირები სადაც შეგიძლიათ მიმდინარე სლაიდში დაამატოთ დამაკავშირებლები ობიექტებზე. ის ხაზი, რომელიც აერთიანებს ობიექტებს და რჩება მიბმული ობიექტების გადაადგილებისას. თუ დააკოპირებთ ობიექტს დამაკავშირებლიანად, დაკოპირდება ასევე დამაკავშირებელიც.

არსებობს ოთხი ტიპის შემაერთებელი ხაზი:

  1. სტანდარტული (90-გრადუსიანი კუთხის მქონე ნაწიბურით)

  2. ხაზი (ორი ნაწიბურით)

  3. პირდაპირი

  4. მრუდი

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

დამაკავშირებლის ხაზის დასახატად დააწკაპუნეთ ობიექტის კავშირის წერტილზე, გადაათრიეთ კავშირის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. ასევე შეგიძლიათ გადაათრიოთ თქვენი დოკუმენტის ცარიელ ნაწილზე და დააწკაპუნოთ. დამაკავშირებლის მიუბმელი ბოლო ჩაკეტილია ადგილზე მანამ, სანამ არ გადაათრევთ მის ბოლოს სხვა მდებარეობაში. დამაკავშირებლის კვლავ მისაბმელად გადაათრიეთ დამაკავშირებლის ხაზის ბოლო სხვა მდებარეობაში.

კონექტორი

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

კონექტორი

კონექტორი იწყება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ისრიანი დაწყების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

კონექტორი იწყება ისრით

შემაერთებელი მთავრდება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ისრიანი დაბოლოების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

შემაერთებელი მთავრდება ისრით

კონექტორი ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ისრებით ორივე ბოლოზე. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

კონექტორი ისრით

დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და წრიული დაწყების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

დამაკავშირებელი იწყება წრით

შემაერთებელი მთავრდება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და წრიაული დაბოლოების წერტილით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

შემაერთებელი მთავრდება წრით

დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს დამაკავშირებელს ერთი ან მეტი 90 გრადუსიანი კუთხის დახრით და ორივე ბოლოზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით..

ხატულა

დამაკავშირებელი წრეებით

ხაზის დამაკავშირებელი

ხატავს დამაკავშრებელს, რომელიც იხრება დამაკავშირებლის წერტილთან. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

ხატულა

ხაზის დამაკავშირებელი

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იწყება ისრით და იხრება კავშირის წერტილთან ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

ხატულა

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება ისრით

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც მთავრდება ისრით და იხრება კავშირის წერტილის ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

ხატულა

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხაზის დამაკავშირებელი ისრებით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იხრება კავშირის წერტილის ახლოს და რომელსაც ორივე ბოლოზე აქვს ისრები. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

ხატულა

ხაზის დამაკავშირებელი ისრებით

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იწყება წრით და იხრება კავშირის წერტილის ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

ხატულა

ხაზის დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც ბოლოვდება წრით და იხრება დამაკავშირებლის წერტილის ახლოს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

ხატულა

ხაზის დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხაზის დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს დამაკავშირებელს, რომელიც იხრება კავშირის წერტილის ახლოს და რომელსაც ორივე ბოლოში აქვს წრეები. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით. დახრის წერტილსა და კავშირის წერტილს შორის ხაზის სეგმენტის სიგრძის გასასწორებლად დააწკაპუნეთ დამაკავშირებელზე და გადაათრიეთ დახრის წერტილი.

ხატულა

ხაზის დამაკავშირებელი წრეებით

სწორი დამაკავშირებელი

ხატავს სწორ შემაერთებელ ხაზს. ობიექტზე დააწკაპუნეთ შემაერთებელ წერტილს, გადაათრიეთ შეერთების წერტილი სხვა ობიექტთან, შემდეგ გაუშვით.

ხატულა

სწორი დამაკავშირებელი

პირდაპირი შემაერთებელი, ისრებით დაწყებული

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

პირდაპირი შემაერთებელი, ისრებით დაწყებული

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

სწორი დამაკავშირებელი ისრებით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე ისრებით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

სწორი დამაკავშირებელი ისრებით

სწორი დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

სწორი დამაკავშირებელი იწყება წრით

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

სწორი დამაკავშირებელი სრულდება წრით

სწორი დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს პირდაპირი ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

სწორი დამაკავშირებელი წრეებით

გამრუდებული დამაკავშირებელი

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

გამრუდებული დამაკავშირებელი

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება ისრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება ისრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება ისრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი ისრებით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე ისრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

გამრუდებული დამაკავშირებელი ისრებით

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება წრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დაწყების წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

გამრუდებული დამაკავშირებელი იწყება წრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება წრით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს დასასრულ წერტილზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

გამრუდებული დამაკავშირებელი სრულდება წრით

გამრუდებული დამაკავშირებელი წრეებით

ხატავს მრუდე ხაზის დამაკავშირებელს ორივე ბოლოზე წრით. დააწკაპუნეთ ობიექტის დამაკავშირებლის წერტილზე, გადაათრიეთ დამაკავშირებლის წერტილი სხვა ობიექტზე და შემდეგ აუშვით.

ხატულა

გამრუდებული დამაკავშირებელი წრეებით

Please support us!