ტექსტი

The Text toolbar contains some icons to enter different types of text boxes.

ტექსტი

ხატავს ტექსტურ ველს მიმდინარე დოკუმენტში იქ სადაც დააწკაპუნეთ ან გადაათრევთ. დოკუმენტში დააწკაპუნეთ ნებისმიერ ადგილას, შემდეგ ჩასვით თქვენი ტექსტი.

Icon

ტექსტი

ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

ხატავს ტექსტურ ველს ის სადაც დააწკაპუნებთ დოკუმენტში. შეტანილი ტექსტის ზომა ავტომატურად შეიცვლება ტექსტური ველის ზომებზე მოსარგებად. დააწკაპუნეთ დოკუმენტში ნებისმიერ ადგილას, შემდეგ დაბეჭდეთ ან ჩასვით თქვენი ტექსტი.

Icon

ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

მიმთითებლები

ხატავს ხაზს, რომელიც ბოლოვდება მართკუთხა მიმთითებლით, საიდანაც შეგიძლიათ მისი გადათრევა მიმდინარე დოკუმენტში. ტექსტის მიმართულება არის ჰორიზონტალური. მიმთითებლის ზომის შესაცვლელად გადაათრიეთ მისი სახელური. მართკუთხა მიმთითებლის მრგვალად შესაცვლელად, გადაათრიეთ სახელურის უდიდესი კუთხე, მაშინ როცა პოინტერი მიიღებს ხელის ფორმას. ტექსტის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ მიმთითებლის კუთხეზე და შემდეგ დაბეჭდეთ ან ჩასვით თქვენი ტექსტი.

Icon Callouts

მიმთითებლები

აზიური ენის მხარდაჭერა

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

ვერტიკალური მიმნიშნებლები

Icon Vertical Callouts

ხაზავს ზოლს, რომელიც სრულდება მართკუთხედი მიმნიშნებელით, ტექსტის ჰორიზონტალური მიმართულებით, საიდანაც გადაგაქვთ მოცემულ დოკუმენტში. მიმნიშნებლის ზომის შესაცვლელად, გადაიტანეთ მისი სახელური. ტექსტის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ მიმნიშნებლის კიდეს და შემდეგ დაბეჭდეთ ან ჩასვით სასურველი ტექსტი. მართკუთხედი მიმნიშნებლის მომრგვალებული მიმნიშნებლით შესაცვლელად, გადაიტანეთ ყველაზე დიდი კუთხის სახელური როდესაც ისრის გამოსახულება ხელის გამოსახულებით შეიცვლება.

ვერტიკალური ტექსტი

Icon Vertical Text

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a text box, and then type or paste your text. Only available when Asian language support is enabled.

ვერტიკალური ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Icon Fit Vertical Text to Frame

ვერტიკალური ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

Please support us!