ტექსტი

The Text toolbar contains some icons to enter different types of text boxes.

ტექსტი

ხატავს ტექსტურ ველს მიმდინარე დოკუმენტში იქ სადაც დააწკაპუნეთ ან გადაათრევთ. დოკუმენტში დააწკაპუნეთ ნებისმიერ ადგილას, შემდეგ ჩასვით თქვენი ტექსტი.

ხატულა

ტექსტი

ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

ხატავს ტექსტურ ველს ის სადაც დააწკაპუნებთ დოკუმენტში. შეტანილი ტექსტის ზომა ავტომატურად შეიცვლება ტექსტური ველის ზომებზე მოსარგებად. დააწკაპუნეთ დოკუმენტში ნებისმიერ ადგილას, შემდეგ დაბეჭდეთ ან ჩასვით თქვენი ტექსტი.

ხატულა

ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

მიმთითებლები

ხატავს ხაზს, რომელიც ბოლოვდება მართკუთხა მიმთითებლით, საიდანაც შეგიძლიათ მისი გადათრევა მიმდინარე დოკუმენტში. ტექსტის მიმართულება არის ჰორიზონტალური. მიმთითებლის ზომის შესაცვლელად გადაათრიეთ მისი სახელური. მართკუთხა მიმთითებლის მრგვალად შესაცვლელად, გადაათრიეთ სახელურის უდიდესი კუთხე, მაშინ როცა პოინტერი მიიღებს ხელის ფორმას. ტექსტის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ მიმთითებლის კუთხეზე და შემდეგ დაბეჭდეთ ან ჩასვით თქვენი ტექსტი.

ხატულა

მიმთითებლები

აზიური ენის მხარდაჭერა

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ვერტიკალური მიმნიშნებლები

Icon

ხაზავს ზოლს, რომელიც სრულდება მართკუთხედი მიმნიშნებელით, ტექსტის ჰორიზონტალური მიმართულებით, საიდანაც გადაგაქვთ მოცემულ დოკუმენტში. მიმნიშნებლის ზომის შესაცვლელად, გადაიტანეთ მისი სახელური. ტექსტის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ მიმნიშნებლის კიდეს და შემდეგ დაბეჭდეთ ან ჩასვით სასურველი ტექსტი. მართკუთხედი მიმნიშნებლის მომრგვალებული მიმნიშნებლით შესაცვლელად, გადაიტანეთ ყველაზე დიდი კუთხის სახელური როდესაც ისრის გამოსახულება ხელის გამოსახულებით შეიცვლება.

ვერტიკალური ტექსტი

Icon

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a text box, and then type or paste your text. Only available when Asian language support is enabled.

ვერტიკალური ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

ხატულა

ვერტიკალური ტექსტის ჩარჩოში ჩატევა

Please support us!