რეჟიმი

ცვლის ობიექტ(ებ)ის ფორმას, ორიენტაციას ან ფონს.

ხატულა

ეფექტები (მხოლოდ LibreOffice Draw)

LibreOffice Draw რეჟიმის ხელსაწყოთა ზოლის გასახსნელად დააწკაპუნეთ ხატვის ზოლზე ეფექტები ხატულას შემდეგ ისარზე. LibreOffice Impress-ში აირჩიეთ ხედი - ხელსაწყოთა ზოლები - რეჟიმი.

ბრუნვა

საყრდენი წერტილის გარშემო აბრუნებს ან ხრის არჩეულ 2D ობიექტ(ებ)ს. გადაათრიეთ ობიექტის კუთხე გადაბრუნების სასურველი მიმართულებით. ობიექტის დასახრელად, გადაათრიეთ ცენტრალური არე სასურველი მიმართულებით.

ყოველ სლაიდს გააჩნია მხოლოდ ერთი საყრდენი წერტილი. ამ წერტილის გადასაადგილებლად ორჯერ დააწკაპუნეთ ობიექტის ცენტრს. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ გადაათრიოთ საყრდენი წერტილი სასურველ ადგილას, შემდეგ დაატრიალოთ ობიექტი.

შენიშვნის ხატულა

თუ თქვენ აირჩევთ ჯგუფს, რომელიც შეიცავს 3D ობიექტს, გადაბრუნდება მხოლოდ 3D ობიექტი. 3D ობიექტის გადახრა შეუძლებელია, სანაცვლოდ თქვენ შეგიძლიათ აბრუნოთ იგი X და Y ღერძების მიმართ ცენტრალური სახელურის გადათრევით.


ხატულა

ბრუნვა

შეტრიალება

ატრიალებს არჩეულ ობიექტ(ებ)ს სატრიალებელი ხაზის გარშემო, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გადაათრიოთ სლაიდის ნებისმიერ ადგილას. გადაათრიეთ ობიექტის სახელური სატრიეალებელი ხაზის თავზე, სატრიალებელი ხაზის ორიენტაციის შესაცვლელად გადაათრიეთ მისი ერთი წერტილი ახალ ადგილას.

ხატულა

შეტრიალება

ობიექტის სამგანზომილებიანი ბრუნვა

გარდაქმნის არჩეულ 2D ობიექტ(ებ)ს 3D ობიექტებში, სიმეტრიის ხაზის გარშემო ბრუნვით.

გადაყვანილი ობიექტის ფორმის შესაცვლელად გადაათრიეთ სიმეტრიის ხაზი ახალ ადგილას. სიმეტრიის ხაზის ორიენტაციის შესაცვლელად გადაათრიეთ მისი ერთ-ერთი ბოლო წერტილი. ობიექტის 3D-ში გადასაყვანათ დააწკაპუნეთ მასზე.

ხატულა

ობიექტის სამგანზომილებიანი ბრუნვა

წრეში (ჰორიზონტი)

წარმოსახვითი წრეების გარშემო შემოხვევით ამახინჯებს არჩეულ ობიექტს.დასამახინჯებლად გადაათრიეთ არჩეული ობიექტის სახელური. თუ არჩეული ობიექტი არ არის პოლიგონი ან ბეიზერის მრუდი, თქვენ მოგეთხოვებათ ობიექტის მრუდად დარაყვანა.

ხატულა

წრეში (ჰორიზონტი)

წრეში (დახრა)

წარმოსახვითი წრეების გარშემო შემოხვევით ამახინჯებს არჩეულ ობიექტს.დასამახინჯებლად გადაათრიეთ არჩეული ობიექტის სახელური. თუ არჩეული ობიექტი არ არის პოლიგონი ან ბეიზერის მრუდი, თქვენ მოგეთხოვებათ ობიექტის მრუდად დარაყვანა.

ხატულა

წრეში (დახრა)

გამრუდება

გაძლევთ შაშუალებას გადაათრით არჩეული ობიექტის სახელურები მისი ფორმის შესაცვლელად. თუ არჩეული ობიექტი არ არის პოლიგონი ან ბეიზერის მრუდი, თქვენ მოგეთხოვებათ ობიექტის მრუდად დარაყვანა.

ხატულა

გამრუდება

გამჭვირვალე

Applies a transparency gradient to the selected object. The transparency line represents a grayscale, with the black handle corresponding to 0% transparency and the white handle to 100% transparency.

გრადიენტის გამჭვირვალეობის შესაცვლელად გადაათრიეთ თეთრი სახელური. გრადიენტის სიგრძის შესაცვლელად გადაათრიეთ შავი სახელური. თქვენ შეგიძლიათ გადაათრიოთ ფერები ფერების ზოლიდან რათა შეცვალოთ გრადაციის ბოლო წერტილების ფერი.

შენიშვნის ხატულა

ფერთა ზოლის საჩვენებლად აირჩიეთ ხედი - ხელსაწყოთა ზოლები - ფერთა ზოლი.


ხატულა

გამჭვირვალე

გრადიენტი

ცვლის არჩეული ობიექტის გრადაციის ფონს. ეს ბრძანება მოქმედებს მხოლოდ მაშინ თუ თქვენ მიანიჭეთ გრადაცია ობიექტს მენიუში: ფორმატი - არე. გადაათრიეთ გრადაციის ხაზის სახელურები გრადაციის მიმართულების ან სიგრძის შესაცვლელად. თქვენ შეგიძლიათ გადაათრიოთ ფერები ფერების ზოლიდან რათა შეცვალოთ გრადაციის ბოლო წერტილების ფერი.

შენიშვნის ხატულა

ფერთა ზოლის საჩვენებლად აირჩიეთ ხედი - ხელსაწყოთა ზოლები - ფერთა ზოლი.


ხატულა

გრადიენტი

Please support us!