მასშტაბირება

ზრდის ან ამცირებს მიმდინარე დოკუმენტის ჩვენების ზომას. დააწკაპუნეთ ხატულას გვერდით არსებულ ისარს რათა გახსნათგადიდების ინსტრუმენტების პანელი.

Icon Zoom

მასშტაბირება

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

გადიდება (LibreOffice Impress მოხანაზისა და სლაიდების ხედში)

გადიდება

აჩვენებს სლაიდს ორჯერ გაზრდილს.

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

გადიდება

შემცირება

აჩვენებს მიმდინარე სლაიდს ნახევარი ზომით.

Icon Zoom Out

შემცირება

მასშტაბირება 100%

სლაიდის ნამდვილ ზომაში ჩვენება.

Icon Zoom 100%

მასშტაბირება 100%

წინა მასშტაბი

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

წინა მასშტაბი

შემდეგი მასშტაბი

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

შემდეგი მასშტაბი

Entire Page

თქვენს ეკრანზე აჩვენებს მთელს სლაიდს.

Icon Print Preview

Entire Page

Page Width

აvენებს სლაიდის სრულ სიგანეს. სლაიდის ზედა და ქვედა კიდეები შეიძლება არ გამოჩნდეს.

Icon Zoom Page Width

Page Width

Optimal View

დისპლეის უცვლის ზომას რათა ყველა ობიექტი დაეტიოს სლაიდზე.

Icon Optimal View

Optimal View

ობიექტის მასშტაბი

ცვლის ეკრანს რათა დაეტიოს ყველა არჩეული ობიექტი.

Icon Object Zoom

ობიექტის მასშტაბი

Shift

ლაიდს ამოძრავებს LibreOffice ფანჯრის ფარგლებში. მიიტანეთ მიმთითებელი სლაიდთან და გადაატრიეთ სლაიდის გადასატანად. როდესაც მაუსს აუშვებთ, არჩეული იქნება წინა გამოყენებული ინსტრუმენტი.

Icon Shift

Shift

Please support us!