მიმდინარე სლაიდი/დონე

აჩვენებს მიმდინარე სლაიდის ნომერს რომელსაც მოყვება სლაიდების საერთო რაოდენობა.

შენიშვნის ხატულა

შრეების რეჟიმში, ნაჩვენები იქნება შრის სახელი, რომელიც შეიცავს არჩეულ ობიექტს.


Please support us!