მიმდინარე ზომა

აჩვენებს კურსორის X და Y პოზიციას აგრეთვე არჩეული ობიექტის ზომას.

This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing - LibreOffice Impress - General.

Please support us!