გამეორების დროები

მარცხენა ქვედა კუთხეში უშვებს დიაფილმს ტაიმერით.

ხატულა

დროის გამეორება

Rehearse Timings of Slide Changes

დიაფილმის პარამეტრები

Please support us!