დრო

შეიყვანეთ დრო რომლის გასვლის შემდეგაც დიაფილმი ავტომატურად გადავა შემგედ სლაიდზე. პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატური გადასვლის რეჟიმში.

Please support us!