სლაიდის ჩვენება/დამალვა

მალავს არჩეულ სლაიდს, რათა სლაიდი არ გამოჩნდეს დიაფილმის ჩვენებისას,

The number of a hidden slide is crossed out. To show a hidden slide, choose Slide Show - Show/Hide Slide again.

Icon Hide Slide

სლაიდის ჩვენება/დამალვა

Please support us!