სლაიდი

Breaks apart lines joined with the Connect command.

You cannot apply a fill to closed shapes that have been broken apart with this command.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

მონიშნეთ ხაზი, რომელიც მიღებულია ორი ან მეტი ხაზის შეერთებით, გახსენი კონტექსტური მენიუ და ამოირჩიეთ წყვეტა.


Please support us!