სლაიდი

Reverses the stacking order of the selected objects.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

გახსენით მონიშნული ობიექტის კონტექსტური მენიუ და ამოირჩიეთ დალაგება - შებრუნება

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

შებრუნება


You can select this function only if at least two drawing elements are selected together.

Please support us!