ცხრილი

Inserts a new table into the current slide or page.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table

პრეზენტაცია-ზე ინსტრუმენტების ზოლი, დააწკაპე

Icon Insert Table

Table


Please support us!