ხელსაწყოების მენიუ

ამოირჩიეთ Tools - Language - Hyphenation

ამოირჩიეთ დიაფილმი - Custom დიაფილმი and then click New.

Please support us!