ფორმატის მენიუ

დააწკაპე context menu of a dimension line, ამოირჩიეთ Dimensions.

დააწკაპე Lines and Arrows მონაცემთა ზოლზე the Dimension Line icon.

In a Draw document, right-click a layer tab and ამოირჩიეთ შეცვლა შრე

ამოირჩიეთ Format - შრე (only LibreOffice Draw)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!