ჩასმის მენიუ

ამოირჩიეთ ჩასმა - გააორე სლაიდი

ამოირჩიეთ ჩასმა - გაჭიმული სლაიდი

ამოირჩიეთ ჩასმა - ჯამური სლაიდი

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

გახსენით კონტექსტური მენიუ და ამოირჩიეთ ჩასმა მიწებების წერტილი/ხაზი

მონიშნეთ მიწეპეპის წერილი ან ხაზი, გახსენით კონტექსტური მენიუ და ამოირჩიეთ რედაქტირება Snap Point/Line

Choose Insert - Table

პრეზენტაცია-ზე ინსტრუმენტების ზოლი, დააწკაპე

Icon Insert Table

Table

Choose

პრეზენტაცია-ზე ინსტრუმენტების ზოლი, დააწკაპე

Icon Insert Slide from File

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields - Date (fixed)

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields - Date (variable)

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields - Time (fixed)

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields - Time (variable)

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields - ფაილი Name

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields - Author

ამოირჩიეთ ჩასმა - Fields - ფაილი Name

Please support us!