ხედის მენიუ

ამოირჩიეთ ხედვა - სახაზავი

ამოირჩიეთ ხედვა - ხელსაწყოების ზოლი - პარამეტრები

ამოირჩიეთ ხედვა - ხელსაწყოების ზოლი - პრეზენტაცია

ამოირჩიეთ ხედვა - ფერები/ნაცრისფერი ტონები

ამოირჩიეთ ხედვა - მთავარი

ამოირჩიეთ ხედვა - ჩვეულებრივი

ამოირჩიეთ ხედვა - სლაიდი Sorter

ამოირჩიეთ ხედვა - მთავარი

Choose View - Master Handout

ამოირჩიეთ დიაფილმი - დიაფილმი

F5

პრეზენტაცია-ზე ინსტრუმენტების ზოლი, დააწკაპე

Slide Show Icon

სლაიდების ჩვენება

ამოირჩიეთ ხედვა - მთავარი

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Notes

Choose Slide - Master Elements

ამოირჩიეთ ხედვა - ზედა და ქვედა კოლონტიტულები

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფურცელის ნომერი

ამოირჩიეთ ჩასმა - თარიღი და დრო

ამოირჩიეთ ხედვა - ჩვეულებრივი

Choose View - Master Slide

ამოირჩიეთ ხედვა - შენიშვნების ფურცელი

Please support us!