რედაქტირების მენიუ

ამოირჩიეთ რედაქტირება - დუბლირება

Shift+F3

ამოირჩიეთ რედაქტირება - ჯვარედინი-გადასვლა (LibreOffice მხოლოდ ნახატი)

ამოირჩიეთ რედაქტირება -სლაიდის წაშლა

Open the context menu of an inserted layer, then choose Delete Layer

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields

Click the ბლაგვი წერტილები ხატულა ხატვის ზოლში

Please support us!