რედაქტირების მენიუ

ამოირჩიეთ რედაქტირება - დუბლირება

Shift+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

ამოირჩიეთ რედაქტირება -სლაიდის წაშლა

Open the context menu of an inserted layer, then choose Delete Layer

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Please support us!