ფოსტის შერწყმა ელფოსტა

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as e-mail messages.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge E-mail.


მომხმარებლის ინფორმაცია

Enter the user information to use when you send e-mail.

თქვენი სახელი

შეიყვანეთ თქვენი სახელი.

ელფოსტის მისამართი

შეიყვანეთ ელფოსტაზე საპასუხო მისამართი.

პასუხებს სხვადასხვა ელფოსტის მისამართებზე აგზავნის

Uses the e-mail address that you enter in the Reply address text box as the reply-to e-mail address.

პასუხის მისამართი

შეიყვანეთ ელფოსტაზე საპასუხო მისამართი.

გამავალი სერვერის (SMTP) პარამეტრები

გამავალი ელფოსტის სერვერისთვის პარამეტრების განსაზღვრა.

Server name

SMTP სერვერის სახელი შეიყვანეთ.

Port

SMTP პორტის შეყვანა.

დაცული კავშირის გამოყენება

როცა შესაძლებელია იყენებს ფოსტის გასაგზავნად დაცულ კავშირს.

Server Authentication

Opens the Server Authentication dialog where you can specify the server authentication settings for secure e-mail.

ტესტის პარამეტრები

Opens the Test Account Settings dialog to test the current settings.

Please support us!