მონაცემთა ბაზის ფაილი

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

მონაცემთა ბაზის ფაილი

Enter the path and the file name of the database file. The name of the file must end with the *.odb extension.

არჩევა

Opens a file dialog where you can select the database file.

რეგისტრირებული სახელი

მონაცემთა ბაზის სახელი შეიყვანეთ. LibreOffice იყენებს სახელს მონაცემთა ბაზასთან წვდომისთვის.

Please support us!