საერთო

LibreOffice-სთვის საზღვრავს საერთო პარამეტრებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

დახმარება

საზღვრავს ინტერნეტ დახმარების პარამეტრებს.

გაფართოებული კარნახები

ასახავს დახმკარების ტექსტს, როდესაც კურსორს ხატულაზე აჩერებთ, მენიუს ბრძანება ან დიალოგზე კონტროლი.

დოკუმენტის მდგომარეობა

Printing sets "document modified" status

Specifies whether the printing of the document counts as a modification. When this option is marked, the very next time the document is closed you are asked if the changes should be saved. The print date is then entered in the document properties as a change.

წელი (ორი ციფრი)

Defines a date range, within which the system recognizes a two-digit year.

In LibreOffice, years are indicated by four digits, so that the difference between 1/1/99 and 1/1/01 is two years. This Year (two digits) setting allows the user to define the years in which two-digit dates are added to 2000. To illustrate, if you specify a date of 1/1/30 or later, the entry "1/1/20" is recognized as 1/1/2020 instead of 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Please support us!