ხედი

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose - LibreOffice - User Data.


მომხმარებლის მონაცემები გამოიყენება შაბლონებით და ოსტატებით LibreOffice-ში. მაგალითად, "სახელი" და "გვარი" ავტომატურად სვავს თქვენს სახელს ახალი დოკუმენტის ავტორად. ამის ხილვა შეგიძლიათ ფაილი - თვისებები.

მომხმარებელთა ზოგი მონაცემი ჩართულია შიდა ლექსიკონში, ამრიგად იგი ამოიცნობა მარლთწერის შემმოწმებლის მიერ. თუ ბეჭდვისას შეცდომებია დაშვებული, პროგრამა ამ მონაცემებს სწორი მნიშვნელობის შესათავაზებლად გამოიყენებს. გაითვალისწინეთ რომ, ცვლილებები მხოლოდ LibreOffice-ის გადატვირთვის შემდეგ გააქტიურდება.

User data is also used when commenting and in tracking changes mode, to identify comments/edits author; and to mark last edit position in document, so that when author opens the document later, it opens at the last edit position.

Cursor Position

In general, all documents open with the cursor at the start of the document.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

მისამართი

გამოიყენეთ მისამართი ველი თქვენი პირადი მონაცემების შესაყვანად და დასარედაქტირებლად.

კომპანია

Type the name of your company in this field.

სახელი

Type your first name.

გვარი

Type your last name.

ინიციალები

Type your initials.

ქუჩა

Type the name of your street in this field.

ინდექსი

Type your ZIP in this field.

ქალაქი

Type the city where you live.

Country

Type your country.

შტატი

Type your state.

თანამდებობა

Type your title in this field.

პოზიცია

Type your position in the company in this field.

ტელ. (სახლი)

Type your private telephone number in this field.

ტელ. (სამსახური)

Type your work number in this field.

Fax

Type your fax number in this field.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Cryptography

Set the preferred public key for OpenPGP encryption and digital signature. These preferred keys will be pre-selected in key selection dialog every time you sign or encrypt a document, so you don't have to select it yourself when signing with one specific key frequently.

OpenPGP signing key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for signing ODF documents.

OpenPGP encryption key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for encrypting ODF documents.

When encrypting documents, always encrypt to self

Mark this checkbox to also encrypt the file with your public key, so you can open the document with your private key.

warning

Keep this option selected, if you ever want to be able to decrypt documents you've encrypted for other people.


Please support us!