წერტილის შეცვლის ზოლი

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

ეს ფუნქციები გაძლევთ უფლებას შეცვალოთ მრუდის წერტილები ან მრუდად გარდაქმნილი ობიექტები.ხელმისაწვდომია შემდეგი ხატულები:

წერტილების რედაქტირება

Edit Points ხატულა საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ან გამორთოთ რედაქტირების რეჟიმი ბეზიეს ობიექტებისათვის. რედაქტირების რეჟიმში, სახატავი ობიექტების ინდივიდუალური წერტილები შეიძლება მოინიშნოს.

Icon Edit Points

წერტილების რედაქტირება

წერტილების გადაადგილება

ააქტიურებს რეჟიმს რომელშიც თქვენ შეგიძლიათ ამოძრაოთ წერტილები. მაუსის მაჩვენებელი აჩვენებს პატარა ცარიელ უჯრას წერტილზე შეყოვნებისას. გადაათრიეთ ის წერტილი სხვა ადგილას. მრუდი წერტილის ორივე მხრიდან ექვემდებარება გადაადგილებას; მრუდის განყოფილება შემდეგ წერტილებს შორის ცვლის მოყვანილობას.

მიუთითეთ მრუდზე ორ წერტილს შორის ან დახურული მრუდის ფარგლებში და გადათრიეთ მაუსი ისე სრული მრუდის ფორმის დარღვევის გარეშე.

Icon Move Points

წერტილების გადაადგილება

წერტილების ჩართვა

ააქტიურებს ჩასმის რეჟიმს. ეს რეჯიმი საშუალებას გაძლევთ ჩასვათ წერტილები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გადაადგილოთ წერტილები, როგორც მოძრაობის რეჟიმში. თუ თქვენ დააკლიკებთ მრუდს ორ წერტილს შორის და კლავიშზე დაჭერით გადაადგილებთ მაუსს თქვენ ჩასვავთ ახალ წერტილს.ეს წერტილი გლუვი წერტილია, და ხაზები საკონტროლო წერტილებამდე პერალელურები არიან და რჩებიან ასევე გადაადგილების შემდეგ.

თუ თქვენ გსურთ კუთხის წერტილის შექმნა თქვენ ჯერ უნდა ჩასვათ ან გლუვი ან სიმეტრიული წერტილი რომელიც მოხმარებაში გარდაიქმნება კუთხის წერტილადCorner Point.

Icon Insert Points

წერტილების ჩართვა

წერტილების წაშლა

გამოიყენეთ წაშლის წერტილის ხატულა ერთი ან რამდენიმე მონიშნული წერტილის წასაშლელად. თუ გსურთ რამოდენიმე წერტილის მონიშვნა დააწკაპუნეთ შესაბამის წერტილებზე კლავიში შიფტის დაჭერით.

წასაშლელად ჯერ მონიშნეთ წერტილები, და მერე დააწკაპუნეთ ხატუალს, ან დააჭირეთ წაშლას.

Icon Delete Points

წერტილების წაშლა

Split Curve

The Split Curve ხატულა ყოფს მრუდს. მონიშნეთ წერტილი ან წერტილები სადაც გსურთ მრუდის გაყოფა, შემდეგ დააწკაპუნეთ ხატულას.

Icon Split Curve

Split Curve

Convert To Curve

გარდაქმნის მრუდს სწორ ხაზად ან სწორ ხაზს მრუდად. თუ თქვენ მონიშნავთ ერთ წერტილს, წერტილის წინ არსებული მრუდი გარდაიქმნება.თუ ორი წერტილია მონიშნული, ამ ორ წერტილს შორის არსებული მრუდი გარდაიქმნება. თუ თქვენ მონიშნავთ ორზე მეტ წერტილს ამ ხატულაზე ყოველ დაწკაპუნებაზე გარდაიქმნება განსხვავებული მრუდის მონაკვეთი. საჭიროების შემთხვევაში მრგვალი წერტილები გარდაქმნადია კუთხის წერტილებად და კუთხის წერტილები გარდაქმნადია მრგვალ წერტილებად.

თუ მრუდის განსაზღვრული განყოფილება მართია, ზოლის თვითოეულ ბოლო წერტილს აქვს მაქსიმუმ ერთი კონტროლირებადი წერტილი. ისინი ვერ შეიცვლებიან მრგვალ წერტილებად იქამდე სანამ მართი ზოლი მრუდად უკან არის გარდაქმნილი.

Icon Convert to Curve

Convert To Curve

Corner Point

გარდაქმნის მონიშნულ წერტილს ან წერტილებს კუთხის წერტილებად. კუთხის წერტილებს აქვთ ორი მოძრავი კონტროლირებადი წერტილი, რომლებიც ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელნი არიან. გამრუდებული ხაზი შესაბამისად არ კვეთს კუთხის წერტილს თუმცა ქმნის კუთხეს.

Icon Corner Point

Corner Point

Smooth Transition

გარდაქმნის კუთხის წერტილს ან გლუვ წეტილს სიმეტრიულ წერტილად. კუთხის წერტილის ორივე საკონტროლო წერტილები განლაგებულია პარალელურად და აქვთ ერთნაირი სიგრძე. მათი გადაადგილება შეიძლება მხოლოდ ერთდროულად. საკონტროლო წერტილები შეიძლება განისხვაოს სიგრძით, რაც საშუალებას გაძლევთ ცვალოთ მრუდის ხარისხი.

Icon Smooth Transition

Smooth Transition

Symmetric Transition

ეს ხატულა გარდაქმნის კუთხის წერტილს ან გლუვ წეტილს სიმეტრიულ წერტილად. კუთხის წერტილის ორივე საკონტროლო წერტილები განლაგებული პარალელურად და აქვთ ერთნაირი სიგრძე. მათი გადაადგილება შეიძლება მხოლოდ ერთდროულად და იმ შემთხვევაშუ თუ მრუდის დახრილობის ხარისხი ერთნაირია ორივე მიმართულებით.

Icon Symmetric Transition

Symmetric Transition

Close Bézier

ხაზის ან მრუდის დახურვა. ხაზი დახურულია ბოლო წერტილის პირველ წერტილთან დაკავშირებით, აღნიშნული გადიდებული კვადრატით.

Icon Close Bézier

Close Bézier

Eliminate Points

Marks the current point or the selected points for deletion. This happens in the event that the point is located on a straight line. If you convert a curve or a polygon with the Convert to Curve icon into a straight line or you change a curve with the mouse so that a point lies on the straight line, it is removed. The angle from which the point reduction is to take place

Icon Eliminate Points

Eliminate Points

Please support us!