ფორმის დიზაინის ხელსაწყოთა ზოლი

დიზაინის რეჟიმში მუშაობისას ფორმის დიზაინის ხელსაწყოთა ზოლი გამოჩნდება მაშინვე როგორც კი თქვენ მონიშნავთ ფორმის ობიექტს.

არჩევა

Icon

ხატულის მეშვეობით ხდება თაგუნის ისრის გამოსახულების გადართვა შერჩევის რეჟიმში ან ამ რეჟიმის დეაქტივაცია. შერჩევის რეჟიმი გამოიყენება მოცემული ფორმის სამართავი ღილაკების ასარჩევად.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

სამართავი ღილაკის პარამეტრები

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

კონტროლი

სამართავი ღილაკის პარამეტრები

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

ფორმა

Data Navigator

Specifies the data structure of the current XForms document.

ფორმის სამართავი ღილაკები

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Icon Form Navigator

Form Navigator

ველის დამატება

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

Icon Add Field

ველის დამატება

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Activation Order

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Open in Design Mode

ავტომატური სამართავი ღილაკის ფოკუსი

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

პოზიცია და ზომა

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Icon Position and Size

მდებარეობა და ზომა

ზოგადი

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Change Anchor

შრიფტი

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Bring to Front

შრიფტი

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Send to Back

ჯგუფი

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Icon Group

დაჯგუფება

განჯგუფება

Breaks apart the selected group into individual objects.

Icon Ungroup

Ungroup

ჯგუფის დატოვება

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Icon Enter Group

Enter Group

ჯგუფის დატოვება

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Icon Exit Group

Exit Group

განლაგება

Modifies the alignment of selected objects.

Icon

განლაგება

საკოორდინაციო ბადის გადაფარვა

Specifies whether to display the grid.

Icon

Display Grid

საკოორდინაციო ბადის გადაფარვა

აკონკრეტებს იმას რომ თქვენ შეგიძლიათ ამოძრაოთ ობიექტები მხოლოდ საკოორდინაციო ბადის წერტილების შორის.

Icon

Snap to Grid

გიწევს მეგზურობას მოძრაობისას

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving

Please support us!