მოთხოვნის დიზაინის ზოლი

When creating or editing an SQL query, use the icons in the Query Design Bar to control the display of data.

გამომდინარე იქიდან შექმნით თქვენ მრუდს ან ხედს დიზაინში თუ SQL ჩანართში, გამოჩნდება შემდეგი ხატულა:

წერტილები

Runs the SQL query and displays the query result. The Run Query function does not save the query.

Run Query Icon

Run Query

წერტილები

Clears the query and removes all tables from the design window.

Clear Query Icon

Clear query

Switch Design View On/Off

Displays the design view or the SQL view of the query.

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

ცხრილების დამატება

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

ცხრილების ჩასმა

წერტილები

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

ფუნქციები

წერტილები

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

ცხრილის სახელი

წერტილები

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Alias

წერტილები

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

განსხვავებული მნიშვნელობები

შემდეგი ხატულა არის SQL ჩანართში:

Run SQL command directly

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Run SQL command directly

Please support us!