ფორმის ნავიგაციის ზოლი

ფორმის ნავიგაციის ზოლი შეიცავს ხატულებს მონაცემთა ბაზის ცხრილების რედაქტირებისათვის ან მონაცემთა ხედის კონტროლირებისათვის.ეს ზოლი ნაჩვენებია დოკუმენტის ქვემოთ რომელიც შეიცავს მონაცემთა ბაზის მსგავს ველებს.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფორმის ნავიგაციის ზოლი ჩანაწერის ფარგლებში გადაადგილების განსახორციელებლად, ასევე ჩანაწერის ჩასასმელად და წასაშლელად. თუ მონაცემები ფორმაშია დამახსოვრებული, ცვლილებები გადაიტანება მონაცემთა ბაზაში. ფორმის ნავიგაციის ზოლი ასევე მოიცავს მონაცემთა ჩანაწერებისათვის სორტირების, ფილტრაციის, და საძიებო ფუქციებს.

tip

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნავიგაციის ზოლის ხატულა მეტი მართვების ზოლზე რათა ფორმას დაუმატოთ ნავიგაციის ზოლი.


note

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ მონაცემთა ხედი ფილტრაციისა და დახარისხების ფუნქციებით. საწყისი ცხრილი არ შეცვლილა.

The current sort order or filter is saved with the current document. If a filter is set, the Apply Filter icon on the Navigation bar is activated. Sorting and filtering features in the document can also be configured in the Form Properties dialog. (Choose Form Properties - Data - properties Sort and Filter).

note

თუ SQL--ის ბრძანება არის ფორმის საფუძველი (იხილეთ ფორმის თვისებები - ტაბი მონაცემები - მონაცემთა რესურსი), მაშინ ფილტრისა და სორტირების ფუნქციები მხოლოდ მაშინაა ხელმისაწვდომი როდესაც SQL-ის ბრძანება მიმართულია მხოლოდ ერთ ცხრილზე და არ არის ჩაწერილი საკუთარ SQL რეჯიმში.


ჩანაწერის პოვნა

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

ჩანაწერის ძებნა

აბსოლუტური ჩანაწერი

აჩვენებს მიმდინარე ჩანაწერის ნომერს. შეიყვანეთ ციფრი შესაბამის ჩანაწერთან მისასვლელად.

პირველი ჩანაწერი

Icon First Record

გადაგიყვანს პირველ ჩანაწერზე.

წინა ჩანაწერი

Icon Previous Record

გადაგიყვანთ წინა ჩანაწერზე.

შემდეგი ჩანაწერი

Icon Next Record

გადაგიყვანთ შემდეგ ჩანაწერზე.

ბოლო ჩანაწერი

Icon Last Record

გადაგიყვანთ ბოლო ჩანაწერზე.

ახალი ჩანაწერი

Icon New Record

ქმნის ახალ ჩანაწერს.

ჩანაწერის შენახვა

Icon

იმახსოვრებს ახალ მონაცემთა ჩანაწერს.ცვლილება რეგისტრირებულია მონაცემთა ბაზაში.

უკუსვლა: მონაცემთა ჩანაწერი

Icon Undo Data Entry

Allows you to undo a data entry.

ჩანაწერის წაშლა

Icon Delete Record

შლის ჩანაწერს. მოთხოვნა წაშლამდე საჭიროებს დადასწტურებას.

წერტილები

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

განახლება

Refresh Control

Icon Refresh Control

Refresh current control

სორტირება

Specifies the sort criteria for the data display.

Sort Order Icon

დახარისხების მიმართულება

წერტილები

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icon Sort Ascending

ზრდადობით დახარისხება

წერტილები

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icon Sort Descending

კლებადობით დახარისხება

წერტილები

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

ავტოფილტრი

ფაილიდან

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Apply Filter

Form-based Filters

Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.

Icon Form Filter

Form-based Filters

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Data source as table

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Data source as table

Please support us!