ცხრილის მონაცემების ზოლი

მონაცემების ხედის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ ცხრილის მონაცემების ზოლი.

გაფილტრული მონაცემების ხედი არის აქტიური სანამ თქვენ შეცვლით ან გააუქმებთ სორტირებას ან ფილტრაციის კრიტერიუმებს. თუ ფილტრი აქტიურია მიასადაგე ფილტრის ხატულა ცხრილის მონაცემების ზოლზე გააქტიურდება.

ზოგადი

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

პიქტოგრამა

ჩანაწერის შენახვა

ზოგადი

Turns the edit mode for the current database table on or off.

Icon

Edit Data

მოქმედების დაბრუნება

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

პიქტოგრამა

უკუსვლა: მონაცემების შეტანა

Find Record

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

ჩანაწერის ძებნა

წერტილები

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

განახლება

Sort Order

Specifies the sort criteria for the data display.

Sort Order Icon

დახარისხების მიმართულება

წერტილები

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icon Sort Ascending

ზრდადობით დახარისხება

წერტილები

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icon Sort Descending

კლებადობით დახარისხება

წერტილები

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

ავტოფილტრი

ფაილიდან

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Apply Filter

ფაილიდან

Allows you to set the filtering options.

Icon

სტანდარტული ფილტრი

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Data to Text

ჩასვავს კურსორის პოზიციისათვის მიმდინარე დოკუმენტში მონიშნული ჩანაწერის ყველა ველს.

Icon

Data to Text

ველის დამატება

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Icon

Data to Fields

წერილთა გაერთიანება

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters.

Icon

ფოსტის შერწყმა

Data Source of Current Document

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Icon

Data Source of Current Document

Explorer On/Off

Turns on and off the view of the data source explorer. The Explorer On/Off icon is visible on the Table Data bar.

Icon

Explorer On/Off

Please support us!