სტატუსის ზოლი LibreOffice ძირითად დოკუმენტში

სტატუსის ზოლი აჩვენებს ინფორმაციას მიმდინარე LibreOffice ძირითადი დოკუმენტის შესახებ.

Document Information

Displays information about the active LibreOffice Basic document. The names of the document, the library, and the module are displayed, separated by dots.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Position in Document

Displays the current cursor position in the LibreOffice Basic document. The row number is specified, then the column number.

ზოგადი

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Please support us!