სტანდარტული ზოლი

The სტანდარტული ზოლი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ LibreOffice პეოგრამაში

გახსნა

ქმნის ახალ LibreOffice დოკუმენტს.

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

ფაილის გახსნა

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Icon Open

Open File

დამახსოვრება

დაიმახსოვრე მიმდინარე დოკუმენტი.

Icon Save

შენახვა

შენახვა როგორც

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Icon Save as

დაიმახსოვრე როგორც

Email Document

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Icon Email Document

Email Document

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Edit Mode Icon

Edit Mode

Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Icon Export Directly as PDF

Export Directly as PDF

ფაილის პირდაპირი ბეჭდვა

დააწკაპუნეთ ამობეჭდეთ ფაილი პირდაპირ ხატულას მოცემული დოკუმენტის ამოსაბეჭდად პრინტერის ამჟამინდელი სტანდარტული პარამეტრებით. ამის პოვნა შესაძლებელია პრინტერის კონფიგურაცია დიალოგში, რომლის გამოძახება შესაძლებელია პრინტერის კონფიგურაცია მენიუს ბრძანება.

Print File Directly Icon

Print File Directly

Spelling

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Icon

Spelling

Automatic Spell Checking On/Off

მარლთწერის ბეჭდვისას შემოწმება და შეცდომების ხაზგასმა.

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

ამოჭრა

მონიშვნის ამოღება და ასლის გადატანა გაცვლის ბუფერზე.

Icon Cut

Cut

ასლი

მონიშნულის ასლის გაცვლის ბუფერზე გადატანა

Icon Copy

Copy

ჩასმა

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Icon Paste

Paste

Clone Formatting

First select some text or an object, then click this icon. Then click on or drag across other text or click an object to apply the same formatting.

Click the Clone Formatting icon Icon on the Standard toolbar.

Icon

Clone Formatting

მოქმედების დაბრუნება

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Icon Undo

Undo

გამეორება

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Icon Redo

Redo

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Icon Hyperlink

Hyperlink Dialog

წერტილები

Click the Navigator On/Off icon to hide or show the Navigator.

Icon

ნავიგატორი ჩართთულია/გამორთულია

ჩასმა

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice. The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

Icon

გადიდება

LibreOffice-ის დახმარება

აღებს LibreOffice-ის დახმარების მთავარ გვერდს მიმდინარე პროგრამაში. თქვენ შეგიძლიათ გადაადგილდეთ დახმარების ფურცლებზე და მოძებნოთ ინდექსის პირობები ან ნებისმიერი ტექსტი.

Icon Help

LibreOffice დახმარება

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

წერტილები

Loads a document specified by an entered URL. You can type a new URL, edit an URL, or select one from the list. Displays the full path of the current document.

რჩევის ხატულა

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Please support us!