შენახვა

In this dialog, you can specify the position and name of a form that you save within a database file. The dialog opens automatically when you save a form the first time.

Create New Directory

აკრიფეთ მომხმარებლის სახელი მონაცემთა ბაზაში შესასვლელად.

Up One Level

Click to go up one level in the folder hierarchy.

ველის სახელი

აკრიფეთ მომხმარებლის სახელი მონაცემთა ბაზაში შესასვლელად.

შენახვა

აკრიფეთ მომხმარებლის სახელი მონაცემთა ბაზაში შესასვლელად.

Please support us!