სვეტების მინიჭება

მონაცემთა წყაროს ექსპლორერში ცხრილის კოპირება შესაძლებელია მისი გადატნა-ცასმი ცხრილის კონტეინერში. თუ მონიშნავთ მონაცემთა თანდართვის მონიშვნის ველს ცხრილის კოპირებისდიალოგის პირველ გევრდზე, სვეტების მინიჭებისდიალოგი იხსნება, როგორც მეორე ფანჯარა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს დიალოგური ფანჯარა ველის შიგთავსის საწყისი ცხრილიდან ჩასახაზად სამიზნე ცხრილის სხვა მონაცემთა ველში.

საწყისი ცხრილი

ახდენს მონაცემთა ველების ჩამოთვლას საწყის ცხრილში. სამიზნე ცხრილში საწყისი ცხრილის მონაცემები ჩასართვლეად, დააწკაპუნეთ თოლიაზე მონაცემთა ველის სახელის წინ. საწყისი ცხრილის მონაცემთა ველის შიგტავსის ჩასახაზად სამიზნე ცხრიის სხვა მონაცემტა ველში, დააწკაპუნეთ მონაცემთა ველზე საწყისი ცხრილის ჩამონათვალში, შემდეგ კი ზედა ან ქვედა ისარზე. საწყისი ცხრილის ყველა მონაცემთა ველის სამიზნე ცხრილში ჩასართველად, დააწკაპუნეთყველა-ზე.

სამიზნე ცხრილი

ახდენს სამიზნე ცხრილის შესაძლო მონაცემთა ველების ჩამოთვლას. მხოლოდ საწყის ცხრილში მონიშნული მონაცემთა ველები იქნება ჩართული სამიზნე ცხრილში.

ზემოთ

Moves the selected entry up one position in the list.

ქვემოთ

Moves the selected entry down one position in the list.

ყველა

Selects all of the data fields in the list.

არცერთი

Clears all of the check boxes in the list.

Please support us!