ტიპის ფორმატირება

ცხრილის კოპირება მონაცემთა წყაროს ექსპლორერში შესაძლებელია მისი გადატანა-ჩასმით ცხრილის კონტეინერში. ტიპის ფორმატირების დიალოგი წარმოადგენს ცხრილის კოპირების დილაოგის მესამე ფანჯარას.

ჩამონათვლის სარკმელი

Lists the data fields that will be included in to the copied table.

სვეტის ინფორმაცია

ველის სახელი

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

ველის ტიპი

Select a field type.

სიგრძე

Enter the number of characters for the data field.

ათწილადთა ადგილი

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა

Select the default value for a Yes/No field.

ტიპის ავტომატური ამოცნობა

LibreOffice-ს შეუძლია ავტომატურად ამოიცნოს ველის შიგთავსი, როდესაც მონაცემთა ბაზის ცხრილს აკოპირებთ გადატანა-ჩასმის მეშვეობით.

(მაქს.) ხაზები

Enter the number of lines to use for automatic type recognition.

ავტომატური

Enables automatic type recognition.

Please support us!