სვეტების მინიჭება

ცხრილის კოპირება მონაცემთა წყაროს ექსპლორერში, შეგიძლიათ მისი გადატანა-ჩასმით ცხრილის კონტეინერში. ცხრილსი მინიჭებისდიალოგი წარმოადგენს კოპირების ცხრილის დიალოგის მეორე ფანჯარას.

არსებული სვეტები

მარცხენა ჩამონათვლის სარკმელი

Lists the available data fields that you can include in the copied table. To copy a data field, click its name, and then click the > button. To copy all of the fields, click the >> button.

მარჯვენა ჩამონათვლის სარკმელი

Lists the fields that you want to include in the copied table.

ღილაკები

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

შემდეგი გვერდი

Please support us!