კავშირები

საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ და დაარედაქტიროთ რელაცია ორ ცხრილს შორის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


შენიშვნის ხატულა

განახლებისა და წაშლის პარამეტრები ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გამოყენებულ მონაცემთა ბაზას მათი მხარდაჭერა აქვს.


ცხრილები

თუ თქვენ ქმნით ახალ რელაციას, თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ ერთი ცხრილი თითოეული კომბო ველიდან დიალოგური ფანჯრის ზედა ნაწილიდან.

თუ თქვენ რელაციურობის ფანჯარაში ორჯერ დაწკაპუნებით გახსენით რელაციურობის დიალოგური ფანჯარა არსებული რელაციისთვის, დკავშირებული ცხრილების მოდიფიცირება ვერ მოხდება.

გასაღების ველები

გასნაზღვრავს გასაღების ველებს რელაციისთვის.

კავშირისთვის მონიშნული ცხრილების სახელი აქ ჩნდება სვეტების სახელების სახით. ველზე დაწკაპუნებით თქევნ შეგიძლიათ ისრის ღილაკების გამოყენება ცხრილში ველის მოსანიშნად. თითოეული რელაცია რიგში იწერება.

განახლების პარამეტრები

აქ შეგიძლიათ მონიშნოთ პარამეტრები, რომელიც ამოქმედდება პირველადი გასაღების ველის ცვლილებების შემდეგ.

No action

Specifies that any change made to a primary key does not affect other external key fields.

კასკადის განახლება

Updates all the external key fields if the value of the corresponding primary key has been modified (Cascading Update).

Set null

If the corresponding primary key has been modified, use this option to set the "IS NULL" value to all external key fields. IS NULL means that the field is empty.

ნაგულისხმევის დაყენება

If the corresponding primary key has been modified, use this option to set a default value to all external key fields. During the creation of the corresponding table, the default value of an external key field will be defined when you assign the field properties.

წაშლის პარამეტრები

აქ შეგიძლიათ მონიშნოთ ის პარამეტრები, რომელიც ამოქმედდება პირველადი გასაღების ველის წაშლის შედეგად.

No action

Specifies that the deletion of a primary key will not have any effect on other external key fields.

კასკადის წაშლა

Specifies that all external key fields will be deleted if you delete the corresponding primary key field.

გავრთხილების ხატულა

პირველადი გასაღების ველის წაშლისას კასკადის წაშლის პარამეტრის შერჩევით, სხვა ცხრილების ყველა ჩანაწერი, რომლებსაც ეს გასაღები უცხო გასაღებად აქვთ, წაიშლება. გამოიყენეთ ეს პარამეტრი დიდი სიფრთხილით, რადგან შესაძლოა მონაცემთა ბაზის დიდი ნაწილის წაშლა


Set null

If you delete the corresponding primary key, the "IS NULL" value will be assigned to all external key fields.

ნაგულისხმევის დაყენება

If you delete the corresponding primary key, a set value will be set to all external key fields.

Please support us!