ცხრილები

ეს ბრძaნება ხსნის რელაციების დიზიანის ფანჯარას, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განსაზღვოთ რელაციურობა სხვადასხვა მონაცემთა ბაზის ცხირლებს შორის.

აქ თქვენ შეგიძლიათ მიმდინარე მონაცემთა ბაზაში ერთმანეთთან დააკავშიროთ ველები ჩვეულებრივი მონაცემთა ველებიდან . დააწკაპუნეთ ახალი რელაციის ხატულაზე რელაციების შესაქმენლად, ან უბრლაოდ გადაიტანეთ და ჩასვით მაუსის მეშვეობით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


შენიშვნის ხატულა

ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თქვენ თუ რელაციურ მონაცემთა ბაზაში მუშაობთ.


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

ცხრილების ჩასმა

შენიშვნის ხატულა

თუ გახსნილია რელაციის დიზაინის ფანჯარა, მონიშნული ცხრილების მოდიფიცირება ვერ მოხდება ცხრილის დიზაინის რეჟიმშიც კი. აღნიშნული უზრუნველყოფს, რომ არ მოხდეს რელაციების შექმნისას ცვლილება ცხრილებში.


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

Move table and modify table size

You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size.

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

მონაცემთა ყველა ველი, რომელსაც აქვს მითითება პირველად გასაღებზე, ცხრილის ფანჯარაში გამოჩნდება პატარა გასაღების სიმბოლოს სახით.

რელაციების განსაზღვრა

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

ალტერნატიულად, თქევნ შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ახალი რელაციის ხატულაზე რელაციის ველის ზედა არეში და გასანზღვროთ რელაცია ორ ცხრილს შორის რელაციების დიალოგურ ფანჯარაში.

New Relation Icon

ახალი კავშირი

გავრთხილების ხატულა

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


კავშირის ხაზზე ორჯერ დაწკაპუნებით, თქვენ შეგიძლიათ გარკვეული თვისებების მინიჭება რელაციისთვის. იხსნება რელაციურობისდიალოგური ფანჯარა.

Please support us!