ცხრილის კონტექსტური მენიუ

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In a database file window, click the Tables icon.


შენიშვნის ხატულა

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


გამოყენებული მონაცემთა ბაზის სისტემიდან გამომდინარე კონტექტურ მენიუში თქვენ შემდეგ ჩანაწერებეს აღმოაჩენთ:

გახსნა

Use the Open command to open the selected object in a new task.

თუ ცხრილი გახსნილია, მონაცემთა რედაქტირებისათვის ხელმისაწვდომია რამდენიმე ფუნქცია.

ცხრილები

ეს ბრძaნება ხსნის რელაციების დიზიანის ფანჯარას, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განსაზღვოთ რელაციურობა სხვადასხვა მონაცემთა ბაზის ცხირლებს შორის.

ბმულის შექმნა

This command can be activated if an object is selected. A link named "Link to xxx" (xxx represents the name of the object) will be created directly in the same directory as that of the selected object.

Please support us!